การทดสอบ PCBA และการประกันคุณภาพ

การทดสอบและตรวจสอบการประกอบ PCB

การทดสอบ PCBA หมายถึงการทดสอบค่าการนำไฟฟ้าและค่าอินพุต-เอาต์พุตตามบอร์ด PCBA ที่มีส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์
Why การทดสอบ PCBA?
ในการออกแบบ PCB มีความสัมพันธ์เชิงตัวเลขระหว่างจุดทดสอบต่างๆ เช่น แรงดันและกระแส อย่างไรก็ตาม ขั้นตอนของการผลิตและการประมวลผล PCBA นั้นซับซ้อนมาก รวมถึงกระบวนการที่สำคัญหลายอย่าง เช่น กระบวนการผลิต PCB การจัดซื้อส่วนประกอบและการตรวจสอบ การประกอบแพทช์ SMT การทดสอบ PCBA ของปลั๊กอินจุ่ม ในกระบวนการผลิตและแปรรูป ปัญหาต่างๆ อาจเกิดขึ้นเนื่องจากอุปกรณ์หรือการใช้งานที่ไม่เหมาะสม ดังนั้นจึงจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ทดสอบระดับมืออาชีพหรือมัลติมิเตอร์แบบแมนนวลในการทดสอบจุดทดสอบ เพื่อตรวจสอบว่าบอร์ด PCBA จริงตรงตามข้อกำหนดการออกแบบหรือไม่ และให้แน่ใจว่าแต่ละผลิตภัณฑ์จะไม่มีปัญหาด้านคุณภาพ

การทดสอบ PCBA เป็นขั้นตอนสำคัญในการรับรองคุณภาพการผลิตและการส่งมอบ ฟิกซ์เจอร์ทดสอบ FCT สร้างขึ้นตามโปรแกรมจุดทดสอบและขั้นตอนการทดสอบที่ออกแบบโดยลูกค้า จากนั้นบอร์ด PCBA จะถูกวางบนชั้นวางทดสอบ FCT เพื่อทำการทดสอบให้เสร็จสิ้น

การทดสอบเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้แน่ใจว่ามีการส่งมอบผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงให้กับลูกค้า โชคดีที่ผู้ประกอบบอร์ดเสนอการทดสอบและการตรวจสอบหลายชั้นเพื่อให้แน่ใจว่ามีการผลิตและจัดส่งแผงวงจรประกอบคุณภาพสูงให้กับลูกค้า แม้ว่าจะพยายามป้องกันข้อผิดพลาดทั้งหมดแล้วก็ตาม การประกอบแผงวงจรพิมพ์ก็ยังเป็นกระบวนการที่ซับซ้อน และบางครั้งก็มีข้อบกพร่องที่เกี่ยวข้องกับปัญหาต่างๆ มากมาย ตั้งแต่การโหลดส่วนประกอบที่ไม่ถูกต้องไปจนถึงความล้มเหลวในอุปกรณ์ SMT การทดสอบและการตรวจสอบอย่างละเอียดเกิดขึ้นตลอดกระบวนการผลิตเพื่อให้แน่ใจว่ามีปัญหาเกิดขึ้นตั้งแต่เนิ่นๆ ทำให้มั่นใจในคุณภาพและผลผลิตสูง

การตรวจสอบด้วยสายตาของ Solder Paste
การตรวจสอบด้วยสายตาเป็นองค์ประกอบสำคัญในการทำให้มั่นใจว่าปัญหาต่างๆ ได้รับการจับและแก้ไขโดยเร็วที่สุดในกระบวนการให้ได้มากที่สุด โดยลดเวลาและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการทำงานซ้ำและการสูญเสีย การตรวจสอบด้วยสายตาเริ่มต้นด้วยการใช้บัดกรี การตรวจสอบในขั้นตอนน