อิทธิพลของโลก

หลายปีที่ผ่านมาเราได้ยืนหยัดในนวัตกรรมทางเทคโนโลยี ความเป็นเลิศ เพื่อให้ผู้คนรู้จัก Hitech Circuits Co., Limited – “เชี่ยวชาญในแผงวงจรพิมพ์หลายชั้นสูง, PCB เชื่อมต่อความหนาแน่นสูง, PCB แกนโลหะอลูมิเนียม, การจัดหาส่วนประกอบและรวดเร็ว บริการประกอบชิ้นส่วน PCB วัสดุพิเศษและแผงวงจรพิมพ์พิเศษ” บริษัท Hitech Circuits Co.,Limited ในปัจจุบันมีโรงงานสาขา 3 แห่ง แห่งแรกคือโรงงานต้นแบบ Quick Turn PCB Prototype ดังนั้นการจัดการที่ดีและโครงสร้างองค์กรที่ดีจึงแยกออกจากกันไม่ได้

องค์กรของเรา: