งานของเรา

งานของเรา

เป็นเวลากว่า 10 ปีแล้วที่เราทำงานอย่างหนักเพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าทุกคนออกแบบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ การจัดหาส่วนประกอบ การผลิตและการจัดการ PCB ง่ายขึ้น ถูกกว่า และไร้กังวล เราได้สร้างความพึงพอใจให้กับอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น ยานยนต์ การสื่อสาร คอมพิวเตอร์ การควบคุมอุตสาหกรรม พลังงานหมุนเวียน แสงสว่าง การแพทย์ ความปลอดภัย น้ำมันและก๊าซ และอื่นๆ

ยานยนต์และยานยนต์
การสื่อสารและเครือข่าย