Đảm bảo chất lượng2022-04-28T02:56:13+00:00

Đảm bảo chất lượng

Chính sách chất lượng:

Chất lượng đầu tiên, Cải tiến liên tục, Sự hài lòng của khách hàng.

Đối tượng Chất lượng:

Tỷ lệ khiếu nại của khách hàng : <0.8%
Tỷ lệ sản phẩm thông qua :> 98%
Tỷ lệ tỷ lệ sản phẩm không chất lượng : ≤500 ppm
Tỷ lệ giao hàng đúng hạn : 99.6%
Sự hài lòng của khách hàng:> 99%

Giấy chứng nhận chất lượng

Thiết bị kiểm tra

Để đảm bảo rằng chúng tôi có thể luôn cung cấp bảng mạch in với độ tin cậy cao, chúng tôi liên tục đầu tư nhiều hơn vào các thiết bị kiểm tra bảng mạch PCB và phòng thí nghiệm dụng cụ thí nghiệm, sau đây là các bộ phận của thiết bị kiểm tra của chúng tôi.