Chứng nhận

Hitechpcb mong muốn trở thành nhà cung cấp dịch vụ sản xuất PCB và lắp ráp PCB một cửa đáng tin cậy của bạn. Chúng tôi hiểu PCB có chất lượng vượt trội, thời gian quay vòng ngắn, dịch vụ khách hàng tuyệt vời và giá cả tiết kiệm góp phần đáp ứng yêu cầu của bạn và đưa bạn trở lại, trong đó chất lượng PCB nằm ở hàng đầu trong danh sách yêu cầu của bạn. Do đó, chúng tôi tuân theo các tiêu chuẩn chất lượng khắt khe nhất trong suốt quá trình tạo mẫu bảng mạch, sản xuất PCB và lắp ráp PCB. Hiện tại, chúng tôi đã được chứng nhận đầy đủ ISO9001: 2015, IATF 16949: 2016, ISO13485: 2016, UL (E354070) và RoHS. Bạn có thể trả lời cho chúng tôi để sản xuất PCB tùy chỉnh và lắp ráp điện tử.