Ảnh hưởng toàn cầu

Trong những năm qua, chúng tôi luôn nỗ lực đổi mới công nghệ, xuất sắc để mọi người biết đến Hitech Circuits Co., Limited - “Chuyên về bảng mạch in nhiều lớp cao, PCB kết nối mật độ cao, PCB lõi kim loại nhôm, Tìm nguồn cung ứng linh kiện và Nhanh chóng biến dịch vụ lắp ráp pcb, Vật liệu đặc biệt và Bảng mạch in quy trình đặc biệt ”. Hitech Circuits Co., Limited ngày nay đã có 3 nhà máy chi nhánh: một nhà máy là Nhà máy nguyên mẫu PCB nhanh chóng, Vì vậy, tất cả về việc chúng tôi có một bộ máy quản lý tốt và cơ cấu tổ chức tốt không thể tách rời.

Tổ chức của chúng tôi: