Chính sách Môi trường2022-04-28T03:01:02+00:00

Chính sách Môi trường

Tuân thủ tất cả các luật hiện hành về môi trường, các yêu cầu của quy định và sản xuất sạch hơn.

Tiết kiệm điện năng và tiêu thụ năng lượng thấp hơn, loại bỏ lãng phí.

Tuân theo sự phát triển hài hòa của con người và thiên nhiên.

Đó là trách nhiệm và sứ mệnh đối với Công ty TNHH Hitech Circuits để cùng nhau phát triển hài hòa và bảo vệ môi trường. Chúng tôi tuân thủ nghiêm ngặt tiêu chuẩn ISO 14001 và giới thiệu các vật liệu “xanh” và cơ sở / công nghệ “không ô nhiễm” trong hoạt động của mình để giảm thiểu tác động của các sản phẩm và quy trình sản xuất tới môi trường, sẽ truyền đạt cam kết về chính sách môi trường cho nhân viên của mình, nhà cung cấp, đối tác và khách hàng.