ลักษณะโครงการ

  • การผลิต PCB แบบยืดหยุ่นและการประกอบ FPCB

การผลิต PCB แบบยืดหยุ่นและการประกอบ FPCB

การผลิตและการประกอบ PCB แบบยืดหยุ่น (FPC) ให้โดยไฮเทคด้วยการตกแต่งสีทองแบบจุ่มบนสายเคเบิล FPC สองด้านที่มี 3M สำหรับผลิตภัณฑ์รถยนต์ การใช้ PCBA เป็นอาชีพตลอดชีวิตการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและเพลิดเพลินกับการแก้ไขปัญหาทำให้คุณเชื่อว่าเราเป็นคนหนึ่งที่คู่ควรกับความกังวลของคุณ

พารามิเตอร